Όροι χρήσης

Όροι για την πρόσβαση στον Διαδικτυακό χώρο και τις ιστοσελίδες της εταιρείας «STAR ELECTRIC ΕΠΕ»
 • Εισαγωγή

  O ιστότοπος www.oftinos.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης φυσικών προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «STAR ELECTRIC ΕΠΕ».

 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

  Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών είναι πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «STAR ELECTRIC ΕΠΕ» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση, εκτός και αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά. Τα προσωπικά στοιχεία των πελατών, που καταχωρούνται στην παραγγελία κατά τον χρόνο της συναλλαγής, διατηρούνται στην εταιρεία «STAR ELECTRIC ΕΠΕ» και επ’ ουδενί αποτελούν αντικείμενο πωλήσεως, παραχωρήσεως ή ανταλλαγής των προσωπικών αυτών δεδομένων των πελατών σε οποιονδήποτε, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή δικαστική απόφαση. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου των ιστοσελίδων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρείας «STAR ELECTRIC ΕΠΕ» είναι παράνομη και ποινικώς κολάσιμη. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά και δακτυλογραφικά λάθη στις περιγραφές και τιμές των προϊόντων. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για της ελλείψεις διαθεσιμότητας προϊόντων εκ μέρους των προμηθευτών της.

 • Άδεια χρήσης

  Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή και διανομή των πάσης φύσεως εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, που χρησιμοποιεί στον παρόντα διαδικτυακό χώρο η εταιρεία «STAR ELECTRIC ΕΠΕ», χωρίς την έγγραφη άδεια αυτής.

 • Παράδοση προϊόντων

  Τα πωλούμενα προϊόντα θα αποστέλλονται στη διεύθυνση του πελάτη, που εκείνος γνωστοποιεί με την παραγγελία του και θα καταβάλλεται προσπάθεια για την έγκαιρη παράδοση, υπό την προϋπόθεση ότι το εμπόρευμα θα είναι διαθέσιμο από την εταιρεία παραγωγής.

 • Ευθύνη μεταφοράς

  Η ευθύνη της μεταφοράς των προϊόντων για ζημία ή απώλεια βαρύνει την εταιρεία «STAR ELECTRIC ΕΠΕ», εκτός εάν τα αποστελλόμενα προϊόντα μεταφέρονται δια πρακτορείων, τα οποία και αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την όποια ευθύνη από την παράδοση των εμπορευμάτων εις την έδρα του εκάστοτε εμπλεκομένου πρακτορείου μεταφορών.

 • Τιμές προϊόντων

  Η Εταιρία «STAR ELECTRIC ΕΠΕ», διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα για αλλαγή τιμών επί καθημερινής βάσεως, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση και εφ’ όσον αυτό κριθεί αναγκαίο, στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής τιμών της αγοράς.

 • Παραλαβή προϊόντων

  Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πελατών εφιστάται η προσοχή των πελατών να προσέχουν κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων ώστε να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα, δηλαδή εσφαλμένη αποστολή προϊόντος, σπασμένο προϊόν, ελλιπή εξαρτήματα, κλπ.

 • Συναρμολόγηση εμπορευμάτων

  Τα εμπορεύματα παραδίδονται ασυναρμολόγητα. Παράδοσης συναρμολογημένων εμπορευμάτων με επιβάρυνση ανάλογα με το εμπόρευμα.

Επιστροφές των προϊόντων τα οποία έχουν πωληθεί μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας μας προβλέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ